به وبلاگم خوش اومدید...
من ی دخترم

اگه خودمو لوس نکنم

اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم

اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم

اگه از نظر دادنات خوشحال نشم

اگه به خاطر تو به خودم نرسم

اگه سر به سرت نذارم

اگه برات گریه نکنم


اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم

اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی

اگه بهت نگم آقامون

اگه برات مظلوم بازی درنیارم

اگه از سرو کولت نرم بالا

اگه برات عشوه نیام

اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی

اگه ناغافل دستاتو نگیرم

اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم

اگه لج بازی نکنم

اگه ...

اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!

تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!خانم تو!

اممما!!!

تو پسری!

اگه برام غیرتی نشی

اگه روم حساس نباشی

اگه ته ریش نداشته باشی

اگه باهام مهربون نباشی

اگه بهم اخمای کوچولو نکنی

اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو

اگه دستمو محکم نگیری

اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت

اگه سر به سرم نذاری

اگه قربون صدقم نری

اگه نگرانم نشی

اگه بهم نگی عروسک من

اگه نگی من مهمم که میگم خوبی

اگه...

اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم تا اونکارارو برات نمیکنم!من تورو 

مرد میخوام!مرد تو!

پس بیا و مرد باش!

ابرو برندار!دماغت عمل نکن!

لوس حرف نزن!

من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم!

من لطافت نگه میدارم تو صلابت

تو نگاهتو نگه دار منم نجابتمو

بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم!

من بهترین دختر واسه تو!58.gif

تو بهترین پسر واسه من!58.gif

میدونم شاید نشه حداقل سعی که میشه کرد!

قبول؟؟ 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:33  توسط ساحل | 
من ی دخترم

اگه خودمو لوس نکنم

اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم

اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم

اگه از نظر دادنات خوشحال نشم

اگه به خاطر تو به خودم نرسم

اگه سر به سرت نذارم

اگه برات گریه نکنم


اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم

اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی

اگه بهت نگم آقامون

اگه برات مظلوم بازی درنیارم

اگه از سرو کولت نرم بالا

اگه برات عشوه نیام

اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی

اگه ناغافل دستاتو نگیرم

اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم

اگه لج بازی نکنم

اگه ...

اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!

تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!خانم تو!

اممما!!!

تو پسری!

اگه برام غیرتی نشی

اگه روم حساس نباشی

اگه ته ریش نداشته باشی

اگه باهام مهربون نباشی

اگه بهم اخمای کوچولو نکنی

اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو

اگه دستمو محکم نگیری

اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت

اگه سر به سرم نذاری

اگه قربون صدقم نری

اگه نگرانم نشی

اگه بهم نگی عروسک من

اگه نگی من مهمم که میگم خوبی

اگه...

اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم تا اونکارارو برات نمیکنم!من تورو 

مرد میخوام!مرد تو!

پس بیا و مرد باش!

ابرو برندار!دماغت عمل نکن!

لوس حرف نزن!

من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم!

من لطافت نگه میدارم تو صلابت

تو نگاهتو نگه دار منم نجابتمو

بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم!

من بهترین دختر واسه تو!58.gif

تو بهترین پسر واسه من!58.gif

میدونم شاید نشه حداقل سعی که میشه کرد!

قبول؟؟ 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:33  توسط ساحل | 
زندگـــــــــــــی می کنــــــــــم تــــا

بدانیـــــــــــــــ برای تو زنده امــــــــ

 ای تمامــــــ زندگی ای همه هستی من... 

دوستت دارمـــــــــــــ 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:20  توسط ساحل | 
 بـــــــــــــــــــــاش و با بودنتــــــــــــــــــــــــ

باعثـــــــــــــــــــ

من بـــــــــــــــــــــــــــــــاش

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:20  توسط ساحل | 
 لبخــــــــــند تــــــو می فهمانـــــــد  که

چــــــــــه جایـــــــــ دوست داشتنی

و زیباییـــــــــــــــــــ هست 

دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:19  توسط ساحل | 
  آغــــــــــــــــــوش" تـــــــــــــــــــــــو "

 هیـــــــــچ بُعــــــــــــدی نـــــــــــــــدارد

واردش کـــــــــــــــــــــه شویــــــــــــــ

 زمــــــــــــــانـــــــــ بی معنـــــــــــا می شود

 بی آنکــــــــــه نفســــــــ بکشی روحت تازه می شود

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:18  توسط ساحل | 
زبان تنها عضویست که

  هم رنج بی پایان به همراه دارد

  وهم گنج بی پایان

 بیایید حواسمان باشد که: ﺑﺎ ﺍﯾﻦ "ﺯباﻥ "ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ و

ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ و با ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸوداز جدایی ها جلوگیری کرد و

با همین زبان میشود  جدایی انداخت .

با همین زبان میشود آتش زد

و با همین زبان میشود آتش را خاموش کرد

حواسمان به دلهایمان باشد: "آلوده اش نکنیم"

بیاید ارزش این را بدانیم که: نبودنها،دوربودنها و ندیدنها

هرگزبهانه ای نمیشودبرای از یاد بردن دوستان

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:1  توسط ساحل | 
ما نسل بوسه های خیابانی هستیم نسل خوابیدن با اس ام اس نسل درد و دل با غریبه های مجازی نسل جمله های کوروش و دکتر شریعتی نسل کادو های یواشکی نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس نسل سوخته_نسل من نسل تو _ شِیـطاטּ نیـستَم فِرشـته هـَم نیـستم خُدا هَم نیستم فـَقط دُختَـرم! ازنـوعِ سـاده اش... حـَـوا گونہ فـِکـر میـکُنم فَقـط بـہ خاطـِرِ یـک ســیب تـا کـُجا بایَـد تـاواטּ داد...؟ مـَ ـטּ همیــْنَمــ نــ ــﮧ ..چشـ ـمـآטּ آبے دآرَمــ نـ ــﮧ.. کفـ ـش پـ ـآشنـﮧ بُـلـ ـند.. ڪَتـانـی میپـوشـَُمـ روے چَـ ـمـטּ هـآ غَــلـتــ میزنَــمـ نـ ـگرآטּ پـ ـآکـ شُـ ـدטּ رژ لبـ ـمــ نیـ ـسـتمــ..! خـ ـآلِـصـ ـآنـﮧ هَـمینـَمـْ...! مَـ ـرآ اَگـ ـر اینـ ـگونـ ـﮧ میخوآهـے؟!! بـِـسـْمـِ الـلـ ــه

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 12:56  توسط ساحل | 
از زندگی نا امید نیستم...

چون آن خدایی که به خاطر لبخند دادن به گل ها،آسمان را می گریاند،حتما روزی برای لبخند من هم کاری خواهد کرد...

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:42  توسط ساحل | 
خدایا یه سوال داشتم 

دلتنگی رو برای آدم ها آفریدی

یا

آدم ها رو برای دلتنگی؟؟!

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:40  توسط ساحل | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

.

Pretty IconsVintage Icons Photography Icons

href="http://fullcodmusic.blogsky.com/"target="_blank" rel="nofollow" >زيباساز وبلاگ | آیکُن